2 proc. parama

Mieli bendruomenės nariai!
Kviečiame mokinių tėvus(globėjus), mokytojus, mokyklos darbuotojus ir visus neabejingus sporto mokyklos gerovei 2 proc. gyventojų pajamų mokestį skirti mokyklai.
Tikimės Jūsų supratimo, jog 2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti neformaliojo ugdymo įstaigai, yra labai svarbus indėlis turtinant mokyklos materialinę bazę, puoselėjant tradicijas, gerinant mikroklimatą, siekiant aukštesnių sportinių rezultatų.
Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, prisidės prie mūsų sporto mokyklos ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.  Iš anksto esame dėkingi tiems, kurie perves
2 procentus pajamų mokesčio Eišiškių A.Ratkevičiaus sporto mokyklai.
Jums nutarus 2 proc. savo pajamų mokesčio skirti sporto mokyklai reikia užpildyti specialią formą FR 0512 v.2 , kurią galima pateikti šiais būdais:
1. Elektroniniu būdu EDS deklaravimo sistemoje (per naudojamo elektroninio banko prieigą).
2. Išsiųsti paštu (išskyrus elektroninį paštą):
VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento
Dokumetų tvarkymo ir archyvavimo skyrius
Neravų g. 8, 66257 Druskininkai
Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, remiant pasirinktą paramos gavėją, galima paskirti pajamų mokesčio dalį iš karto 5 metams (praėję pastarieji ir 4 ateinantys kalendoriniai metai).
Formas pildyti iki š.m. gegužės mėn. 2 d.
Fondo rekvizitai:
Šalčininkų rajono Eišiškių A.Ratkevičiaus sporto mokykla
įmonės kodas 19147570,
adresas – Vilniaus g. 84, Eišiškės, Šalčininkų rajonas
Dėkojame  už geranoriškumą.